SUCCESFACTOR

Waarom JPRA?

Het Jongerenplatform Regio Alkmaar buigt zich over positief jeugdbeleid en geeft adviezen aan regionale partners over de volgende leefgebieden: onderwijs, mentale gezondheidszorg en werk & inkomen.
 


SUCCESFACTOR

Waarom JPRA?

Het Jongerenplatform Regio Alkmaar buigt zich over positief jeugdbeleid en geeft adviezen aan regionale partners over de volgende leefgebieden: onderwijs, mentale gezondheidszorg en werk & inkomen.
 

Jongerenparticipatie werkt!


We signaleren – zeker in de tijd van covid-19 – een toename van het aantal mentale problemen bij een steeds groter wordende doelgroep jongeren. Dat vinden wij zorgelijk. Wij kunnen de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen niet los van elkaar zien. Daarom kijken we, net als Louis van Gaal, naar het totale mens-principe. Vanuit de signalen van de jongeren zoeken wij naar de verbinding en bouwen we bruggen. JPRA luistert, inventariseert en spreekt zich uit.

STEM VAN DE
DE JONGEREN
 

Wat is de succesfactor van JPRA?

  1. Het maken van beleid is altijd voordeliger met waardevolle input van de jongeren zelf;
  2. Jongeren hebben de capaciteit om waardevolle input te leveren;
  3. Deze capaciteit wordt het best benut door jongerenparticipatie te faciliteren.

Wat is de succesfactor van JPRA?

  1. Het maken van beleid is altijd voordeliger met waardevolle input van de jongeren zelf;
  2. Jongeren hebben de capaciteit om waardevolle input te leveren;
  3. Deze capaciteit wordt het best benut door jongerenparticipatie te faciliteren.

Onze formule: optimisme

Wij realiseren ons dat het gesprek met de doelgroep jongeren drempels kan opwerpen, zoals het vinden van de doelgroep en jongeren aangehaakt houden. Toch zijn wij optimistisch omdat wij geloven dat zowel vraag als aanbod naar de signalen en input op het te maken beleid aanwezig is. Onze focus ligt dan ook op het benutten van deze potentie.

13

TEVREDEN JONGEREN

Onze formule: optimisme

Wij realiseren ons dat het gesprek met de doelgroep jongeren drempels kan opwerpen, zoals het vinden van de doelgroep en jongeren aangehaakt houden. Toch zijn wij optimistisch omdat wij geloven dat zowel vraag als aanbod naar de signalen en input op het te maken beleid aanwezig is. Onze focus ligt dan ook op het benutten van deze potentie.

13

TEVREDEN JONGEREN

DENK MEE   💭