Privacy Statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 8 november 2021.

Welke gegevens verzamelt Jongerenplatform Regio Alkmaar?

Wij van Jongerenplatform Regio Alkmaar vinden het belangrijk dat het voor jou duidelijk is welke persoonlijke gegevens worden verzameld en op welke manier deze gebruikt worden. Daarom houden wij ons aan de Nederlandse privacywetgeving, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is toepasselijk op alle persoonlijke gegevens die Jongerenplatform Regio Alkmaar ontvangt en verwerkt van de bezoekers van de website.

In het privacyreglement worden uitgangspunten en eisen gesteld die van belang zijn bij het opslaan, verlenen en behouden van persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens van personen op deze website (zoals referenties en foto’s) zijn uitsluitend gepubliceerd, nadat de betreffende personen hier nadrukkelijk toestemming tot hebben verleend. Wij adviseren je om het Privacybeleid grondig door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie. Jongerenplatform Regio Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe ontvangt Jongerenplatform Regio Alkmaar jouw gegevens?

Jongerenplatform Regio Alkmaar verzamelt op de volgende manieren persoonlijke gegevens:

 • Je gebruik maakt van de diensten van Jongerenplatform Regio Alkmaar;
 • Je een overeenkomst hebt met Jongerenplatform Regio Alkmaar;
 • Je contact opneemt met Jongerenplatform Regio Alkmaar;
 • Je het contactformulier op de website invult.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Jongerenplatform Regio Alkmaar?

Jongerenplatform Regio Alkmaar verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel verwerkt Jongerenplatform Regio Alkmaar deze gegevens?

Jongerenplatform Regio Alkmaar verzamelt niet meer persoonlijke gegevens dan nodig is. Welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doeleinde en op welke wettelijke basis, hangt af van de reden waarom iemand met ons in contact is gekomen. Hieronder leggen wij dit per activiteit uit:

 

Het invullen van ons contactformulier

Door deze persoonsgegevens in te vullen, kunnen wij vervolgens contact opnemen om een opmerking of vraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang. Nadat iemand geen opmerking of vraag beantwoord is, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Lid van Jongerenplatform Regio Alkmaar worden

Als je wordt aangesteld als lid van Jongerenplatform Regio Alkmaar dan verwerken wij de persoonsgegevens om de overeenkomst met jou als lid – in welke vorm van ook – uit te voeren of te bereiden. Bijvoorbeeld: als je toetreedt als commissielid bij het Jongerenplatform, dan word je als lid met jouw naam vermeld bij de betreffende commissie op onze website. Ook vragen we je dan om een door jouw zelf aangeleverde, korte samenvatting van je beroepsmatige achtergrond aan te leveren. Deze wordt samen met een introductievideo gebruikt om jou als lid voor te stellen op de website. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigde belang om de buitenwereld te informeren over onze leden. Als u geen raads- of commissielid meer bent, zal dit natuurlijk worden verwijderd.

Gebruikt Jongerenplatform Regio Alkmaar cookies of dergelijke technieken?

Jongerenplatform Regio Alkmaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van gegevens

Jongerenplatform Regio Alkmaar zorgt voor de beveiliging van je persoonsgegevens. Dit doen we samen met onze hostingpartij. Zelf nemen wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien, aangetast of gewist. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle digitale apparaten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van toegangsbeveiliging (zoals gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle leden van het Jongerenplatform zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ook hebben zij instructies ontvangen over hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens.
 • Het Jongerenplatform maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen jou en de onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invult.

Lees hier meer over de manier hoe jouw gegevens worden beveiligd.

Je rechten

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken dan heb je op basis van de wet de volgende rechten:

 • Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien die wij van u hebben ontvangen;
 • Je mag ons vragen jouw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren als de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet juist zijn. Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan kun je ons ook vragen deze te verwijderen.
 • Je mag ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens en je nog op een antwoord wacht.
 • Als je toestemming aan ons geeft om je gegevens te verwerken, dan mag je jouw toestemming daarna altijd weer intrekken.

Geldt één van bovenstaande punten voor jou? Dan kunt je e-mail sturen naar info@stemvandejongeren.nl. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Dat is in ieder geval binnen 30 dagen.

Vragen / klachten aangaande je persoonsgegevens

Geldt één van bovenstaande punten voor jou? Of heb jij na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door het Jongerenplatform Regio Alkmaar? Dan kun je een e-mail sturen naar info@stemvandejongeren.nl. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren. Dat is in ieder geval binnen 30 dagen.

Bent je van mening dat wij jouw klacht niet naar behoren afhandelen, dan kun je deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

– Jongerenplatform Regio Alkmaar.

DENK MEE   💭