OVER JPRA

De stem van
de jongeren
OVER JPRA

De stem van
de jongeren

 

Onze Missie


JPRA is een jongerenparticipatieplatform gerund door én voor jongeren. Onze drive? Maatschappelijk betrokken zijn. Het is belangrijk dat we onze stem laten horen, omdat wij het beleid direct ervaren. Daarvoor hebben wij korte lijntjes met onze opdrachtgevers, de gemeenten uit de regio Alkmaar. Wij weten als geen ander wat er onder jongeren speelt en geven daarom input op de beleidsterreinen die ons aangaan.

Onze Visie


JPRA staat voor positief jongerenbeleid. Het jongerenparticipatieplatform is in het leven geroepen door de gemeenten uit de regio Alkmaar om signalen en input op te halen bij de doelgroep. JPRA realiseert het gesprek tussen de doelgroep en gemeenten, maatschappelijke organisaties en schoolbesturen. Wij buigen ons over het beleid omtrent (mentale) gezondheid, jeugdzorg, educatie, wonen en werk/inkomen. Daarbij gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

Profijt


Beleidsmakers hebben altijd profijt aan het (vroegtijdig) betrekken van jongeren bij
het te maken en evalueren beleid dat over jongeren gaat


Capaciteit


Jongeren beschikken over de capaciteit om waardevolle input te leveren


Bruikbaarheid


Deze capaciteit wordt het best benut door jongerenparticipatie te faciliteren.


Onze Missie


JPRA is een jongerenparticipatieplatform gerund door én voor jongeren. Onze drive? Maatschappelijk betrokken zijn. Het is belangrijk dat we onze stem laten horen, omdat wij het beleid direct ervaren. Daarvoor hebben wij korte lijntjes met onze opdrachtgevers, de gemeenten uit de regio Alkmaar. Wij weten als geen ander wat er onder jongeren speelt en geven daarom input op de beleidsterreinen die ons aangaan.

Onze Visie


JPRA staat voor positief jongerenbeleid. Het jongerenparticipatieplatform is in het leven geroepen door de gemeenten uit de regio Alkmaar om signalen en input op te halen bij de doelgroep. JPRA realiseert het gesprek tussen de doelgroep en gemeenten, maatschappelijke organisaties en schoolbesturen. Wij buigen ons over het beleid omtrent (mentale) gezondheid, jeugdzorg, educatie, wonen en werk/inkomen. Daarbij gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

  1. Beleidsmakers hebben altijd profijt aan het (vroegtijdig) betrekken van jongeren bij het te maken en evalueren beleid dat over jongeren gaat;
  2. Jongeren beschikken over de capaciteit om waardevolle input te leveren;
  3. Deze capaciteit wordt het best benut door jongerenparticipatie te faciliteren.

Profijt


Beleidsmakers hebben altijd profijt aan het (vroegtijdig) betrekken van jongeren bij het te maken en evalueren beleid dat over jongeren gaat


Capaciteit


Jongeren beschikken over de capaciteit om waardevolle input te leveren


Bruikbaarheid


Deze capaciteit wordt het best benut door jongerenparticipatie te faciliteren.


Neem contact op:

Ga jij graag met ons in gesprek? Of ben je nieuwsgierig hoe het Jongerenplatform Regio Alkmaar jongeren actief betrekt en gesprekken faciliteert tussen jongeren en organisaties?

    DENK MEE   💭